3in1 3in1

CƠ CẤU TỔ CHỨC

#. Linh Mục Tuyên Úy đặc trách: Paul Chu Văn Chi

*. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 2012-2015

-LCĐ Trưởng: Giuse, Hoàng Minh Hùng
-LCĐ Phó Nội Vụ: Maria, Đinh Thị Nhung
-LCĐ Phó Ngoai Vụ: Giuse, Nguyễn Trường Giang
-Thư Ký: Maria, Kiều Thị Phương Thảo
-Thủ Quỹ: Cecilia, Hồ Thị Cẩm Vân
-Uỷ Viên Văn Hóa và Nghệ Thuật: Theresa, Lê Thị Quỳnh Xuân
-Uỷ Viên Kỹ Thuật: Phillipphê , Vũ Ngọc Minh Khang

*. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 2009-2012

-Liên Đoàn Trưởng: Giuse Hoàng Minh Hùng
-LCĐ Phó Nội Vụ 1: Giuse, Đinh Đức Tâm
-LCĐ Phó Nội Vụ 2: Têrêsa, Hà Thị Trí Tri
-LCĐ Phó Ngoai Vụ 1: Paul, Trần Văn Phú
-LCĐ Phó Ngoại Vụ 2: Theresa, Lê Thị Quỳnh Xuân
-Thư Ký: Maria, Đinh Thị Nhung
-Thủ Quỹ: Anna, Đặng Thị Thanh Hương
-Uỷ Viên Kế Hoạch: Phanxicô, Vũ Bá Châu
-Uỷ Viên Văn Hóa: Assumpta, Đinh Phương Hạnh
-Uỷ Viên Nghệ Thuật: Anna, Nguyễn Thị Ngọc Oanh
-Ủy Viên Sinh Hoạt : Giuse, Nguyễn Trường Giang
-Ủy Viên Khánh Tiết: John. Baptist, Lê Trần Thế Vinh
-Uỷ Viên Kỹ Thuật: Phanxicô, Vũ Thanh Hùng
-Uỷ Viên Xã Hội: Thomas, Nguyễn Thế Tường

*. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 2006-2009

-Liên Đoàn Trưởng: Phêrô Dương Văn Tiên
-LĐP Nội Vụ: Giuse Đinh Đức Tâm
-LĐP Ngoại Vụ: Đominicô Trần Quang Bình
-Thư Ký: Maria Đinh Thị Nhung
-Thủ Qũy: Anna Đặng Thị Thanh Hương
-LĐP Sinh Hoạt: Anna Nguyễn Thị Ngọc Oanh
-LĐP Kế Hoạch: Gioan Baotixita Trần Thế Vinh
-PT Sinh Hoạt: Giuse Vũ Thanh Hùng
-PT Kỹ Thuật Tổ Chức: Giuse Nguyễn Đức Thảo
-PT Kỹ Thuật Âm Nhạc: Giuse Nguyễn Quốc Hào
-PT Kỹ Thuật Âm Nhạc: Gioan Baotixita Trần CaoThượng
-PT Âm Nhạc Cổ Truyền: Phaolô Lương Vinh Quốc Bửu
-PT Nhân Sự: Antôn Nguyễn Văn Vương
-PT Kỹ Thuật Media: Phanxicô Vũ Bá Châu

*. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 2003-2006

-Liên Đoàn Trưởng: Giuse Nguyễn Quốc Hào
-LĐP Nội Vụ: Giuse Đinh Đức Tâm
-LĐP Ngoại Vụ: Anna Nguyễn Thị Ngọc Oanh
-Thư Ký: Maria Phạm Thị Thanh Vân
-Thủ Qũy: Anna Đặng Thị Thanh Hương
-UV. Sinh Hoạt: Gioan Baotixita Trần Thế Vinh

*. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 1999-2003

-Liên Đoàn Trưởng: Giuse Nguyễn Quốc Hào
-LĐP Nội Vụ: Andrew Trần Anh Vũ
-LĐP Ngoại Vụ: Dominic Trần Quang Bình
-Thư Ký: Anna Trần Minh Hằng
-Thủ Qũy: Anna Nguyễn Thị Thanh Hương
-UV. Sinh Hoạt: Vincentê Đỗ Thanh Hùng

*. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 1996-1999

-Liên Đoàn Trưởng: Giuse Nguyễn Đức Hiếu
-LĐP Nội Vụ: Antôn Nguyễn Quốc Việt
-LĐP Nội Vụ: Anna Đặng Thị Thanh Hương
-LĐP Ngoại Vụ: Joseph Hoàng Minh Hùng
-Thư Ký: Antôn Nguyễn Đức Thảo
- Thư ký 2: Nguyễn Thanh Quang
-Thủ Qũy: Cecilia Nguyễn Thị Thu Phương
-UV. Sinh Hoạt: Dương Ngọc Toàn
-UV. Kỹ Thuật: Giuse Nguyễn Duy Vỹ Hoàng
-UV. Kế Hoạch: Lương Vinh Quốc Bửu
-UV. Khánh Tiết: Nguyễn Thế Công

*. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 1993-1996

-Liên Đoàn Trưởng: Andrew Trần Đăng Cao
-LĐP Nội Vụ: Joseph Hoàng Đức Tính
-LĐP Nội Vụ: Anna Đặng Thị Thanh Hương
-LĐP Ngoại Vụ: Anton Lâm Ngọc Hoàng
-LĐP Ngoại Vụ: Maria Trần Thị Xuân Mai
-Thư Ký: Dominic Trần Xuân Linh
-Thủ Qũy: Maria Nguyễn Thị Di
-UV. Sinh Hoạt: Dominic Nguyễn Đức Cường
-UV. Kỹ Thuật: Micheal Nguyễn Đình Thành
-UV. Kế Hoạch: Joseph Nguyễn Đức Hiếu
-UV. Văn Hóa: Joseph Hoàng Minh Hùng
-UV. Khánh Tiết: Peter Phạm Quốc Đại

*. Ban chấp hành liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh nhiệm kỳ 1990-1993

-Liên Đoàn Trưởng: Giuse Vũ Đức Thắng
-Phó Nội Vụ: Têrêxa Nguyễn Thị Kim Dung
-Phó Nội Vụ: Andrew Trần Đăng Cao
-Phó Ngoại Vụ: Therese Lê Thị Tuyết Trinh
-Phó Ngoại Vụ: Anthony Lâm Ngọc Hoàng
-Thư Ký: Gioan Bùi Văn Bình
-Thủ Qũy: Maria Nguyễn Thị Di


©2012 - 2014 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, Sydney. All rights reserved. Email: info@liencadoanLBT.net Site Design by LCD LBT