3in1 3in1

† Hình Ảnh Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Bổn Mạng của Liên Ca Đoàn 2014
† Hình Ảnh Tĩnh Tâm LCĐ (01/04/2014)-Phục Vụ Trong Tinh Thần Hiệp Nhất
† Hình Ảnh Nụ Cười Giáng Sinh 2013 (13/12/2013)
† Hình Ảnh ngày Văn Hóa Liên Ca Đoàn LBT Hội Ca Giai Điệu Tri Ân 30/06/2013
† Hình Ảnh Mừng Kính Ngày Thánh Mẫu Tháng Hoa - Ca Đoàn Alleluia Marrickville Phụng Vụ Thánh Ca 12/05/2013
† Hình Ảnh Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Bổn Mạng của Liên Ca Đoàn 2013
† Hình Ảnh Tiệc Mừng Kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Bổn Mạng của Liên Ca Đoàn 2013
† Hình Ảnh lớp nhạc lý năm 2012
† Hình Ảnh Sinh Hoạt Văn Hóa trên Du Thuyền (05/10/2012)

dt11 dt1 dt2 dt3 dt4 dt6 dt7 dt8 dt9 dt10

† Ca Đoàn Simon Phan Đắc Hoà Bankstown dt10


† Ca đoàn Lavang Cabramatta (thứ Bảy) dt10

† Ca đoàn Giuse Lê Đăng Thị Fairfield dt10

† Ca đoàn Thánh Mẫu La Vang Cabramatta (CN) dt10

† Ca đoàn Kitô Vua Lakemba dt10

† Ca đoàn Georges Hall dt10

† Ca Đoàn Monica Bringelly dt10

† Ca đoàn Vô Nhiễm Marrickville dt10

† Ca đoàn Fatima Miller dt10

† Ca đoàn Andrê Phú Yên Revesby dt10

† Ca Đoàn Ngôi Ba Mt. Pritchard dt10

† Ca đoàn Thứ Bảy Lakemba dt10

† Ca đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh Granville dt10

† Ca đoàn Giuse Trần Văn Tuấn Plumpton dt10

† Ca đoàn Chester Hill dt10


©2012 - 2014 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, Sydney. All rights reserved. Email: info@liencadoanLBT.net Site Design by LCD LBT